Nr 3, 2007, årgång 42 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun


Margareta Lind och hennes man Bengt-Åke var först med segelbåt i Edsvikens båtklubb, som från början var en ren motorbåtklubb.

Båtsäsongen på Edsviken invigs med sillunch

Längs Edsvikens stränder sjösatte båtfolket sina fritidsbåtar de sista helgerna i april. Sollentunajournalen besökte Edsvikens båtklubb när den ena båten efter den andra fick årets första bad.

– Kranbilen är ny för i år och kan lyfta 55 ton i ett och samma lyft, berättar kranskötaren Kalle Eriksson.
Edsvikens båtklubb har bokat kranbilen ett halvt år i förväg. Den här lördagen, 21 april, började Kalle lyfta båtar klockan sju och han räknar med att ha sjösatt 36 stycken innan dagen är slut. Det är allt från äldre träbåtar till stora nytillverkade plastmotorbåtar, från små segelbåtar till stora, nio meter långa segelbåtar. Kalle har med sig sin hund Gullan som gör honom sällskap bland förarhyttens datorpaneler.
– Lämnar jag henne ensam för länge tutar hon på mig, men det är för att hon kommer åt tutan när hon tittar efter mig genom framrutan, säger Kalle Eriksson.
Idag är det ingen risk att Gullan ska behöva tuta efter husse för lyft följer på lyft och det är ett idogt arbetande i vårsolen. Lennart Svanfeldt är en av dem som står i sitt blåställ och väntar på att få sin båt i sjön. Han har en Aquador, en modern, större motorbåt.
– Jag har varit medlem i Edsvikens båtklubb i ungefär 15 år. Det är en liten klubb och vi har både bryggor och vinteruppläggningsplats i anslutning till varandra. Det passar mig för jag bor i närheten, säger Lennart Svanfeldt.

Gemensam uppläggningsplats
Alldeles bredvid Edsvikens båtklubb finns ett stort inhägnat område där fyra av de totalt sex båtklubbar som finns i Sollentuna förvarar sina båtar på vintern. Deras bryggor finns på andra ställen utefter Edsvikens stränder och att döma av det stora antal båtar som ligger vinterupplagda är båtintresset stort i Sollentuna.
– Att jag har båt beror på födsel och ohejdad vana och så länge jag kan minnas har jag varit båtintresserad, säger Lennart Svanfeldt.
– Jag seglar gärna, men att ha motorbåt gör det lättare att snabbt komma ut i skärgården över till exempel en helg.
Medan vi står och pratar kommer kranbilen åkande med en mindre segelbåt, en Seacat. Det är en av många båtar som tillhör Sollentuna Södra Scoutkår. Scouterna samsas med Edsvikens båtklubb om både uppläggningsplats och klubbhus, ett vackert trähus som både har matsal och verkstad. Båtklubben har dessutom ytterligare ett klubbhus, ett hus som varit med sedan klubben bildades för 65 år sedan.
Det blåser hårda vindar men två äldre båtklubbmedlemmar styr Seacaten med ett par tampar så att inte vinden får grepp om henne. Båten heter Plask och in i det sista målar en av scouterna bottenfärg på kölen. Till sist svänger kranen ut över vattenytan och Plask sänks ner i Edsviken.
– Den stod på ett par stöttor och det gjorde att det blev några omålade ytor som vi inte kunde komma åt förrän båten lyftes, förklarar scouten Linda Emilsson det ihärdiga målandet.
Enligt Linda har det varit mycket arbete med båtarna helgerna innan sjösättningen, bland annat ska alla deras båtar vaxas och bottenmålas. Men många klubbmedlemmar fortsätter ett par veckor till med vårrustningen. Om fjorton dagar kommer en gammal så kallad slip att användas för en andra sjösättningsdag. Slipvagnen är en ”dinosaurie”, som en klubbmedlem uttrycker det.

Går på räls
Att sjösätta båten med en slip går till så att båtar står på stöttor över en bred räls. Rälsen går i en sväng över uppläggningsplatsen och båtarna hämtas en i taget med en slipvagn, sedan dras slipvagnen ut i vattnet tills båten flyter.
– I början var Edsvikens båtklubb en ren motorbåtklubb och då sjösattes alla båtar med slipen. När flera segelbåtar kom med i klubben började vi använda kran eftersom segelbåtarnas köl gör att de inte kan sjösättas med slipen, säger Margareta Lind vars man Bengt-Åke Lind är ordförande i klubben. Bengt-Åke fyller i:
– Jag tror att vi var först med segelbåt när jag skaffade det för 25 år sedan. Stocksundsbron gör att man inte kan segla ut i skärgården, men vi mastar på efter bron och har sommarhamn på Djurö.
I Sverige har sjösättning i alla tider setts som att tecken på att sommaren snart är här. Dagens sjösättning firar klubbmedlemmarna med en sillunch. När den första sillburken kommer på bordet känns sommaren plötsligt väldigt, väldigt nära.

 

Edsvikens båtklubb bildades 1942. Fram till 1980-talet var klubben en ren motorbåtklubb. Idag är det en blandning av motor- och segelbåtar, totalt cirka 75 st. Klubben har ungefär 120 medlemmar. Kötiden är över 10 år, men visar man stort engagemang och intresse för klubben kan man bli medlem fortare. www.edsvikensbatklubb.se

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61