Nr 7, 2005, årgång 40 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Kommunen kräver skadestånd för skadegörelse

Just nu väntar Sollentuna kommun på en dom från tingsrätten i Sollentuna där en 20-årig yngling står åtalad för branden i Rotebroskolan, som rubriceras som mordbrand. En 14-årig kamrat till 20-åringen var också inblandad i händelsen.


Rotebroskolans bibliotek efter branden. Foto: Anders Rolfsson.

Om det blir en fällande dom talar allt för att kommunen kommer att kräva skadestånd, från den ene eller från bägge ungdomarna.
– Det har alltid varit förbjudet att förstöra kommunal och andras egendom men hittills har det varit gratis. Vi tror att det ger fel signaler. Vi måste bry oss, främst om ungdomarna så att deras framtida liv inte förstörs. Därför måste vi ställa krav på dem som vandaliserar. Det gäller inte bara ungdomar, det gäller alla som förstör, säger kommunalrådet Lennart Gabrielsson (fp).

10 000 för tips
Den provisoriska idrottshallen, i Tureberg har blivit utsatt för skadegörelse vid flera tillfällen. Hallen byggdes upp i september och ska fungera som en ersättning för den idrottshall som försvann i och med att Turebergsskolan revs.
– Det här är sådant som drabbar dem som använder lokalerna och även skattebetalarna. Vi ska inte längre bara låta det passera utan att göra något, säger Lennart Gabrielsson.
Komunstyrelsens plan- och fastighetsutskott ska ta ställning till ett förslag om tipspengar till den eller dem som kan ge upplysningar som leder till att den eller de som vandaliserat sporthallen döms i en domstol.

Ersättningen ska enligt förslaget vara 10 000 kronor.
– Den politiska majoriteten har gett sig den på att förhindra all form av skadegörelse på kommunens egendom, säger Lennart Gabrielsson.


Tälthallen i Tureberg. Foto: Eva Nilsson.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61