Nr 5, 2004, årgång 39 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Integration i fokus på Bergendal

Integrations- och demokratinämnden inledde sitt höstarbete med en heldagskonferens på temat integration. Konferensens syfte var bland annat att börja arbetet med ett integrationspolitiskt program som ska vara färdigt i början på nästa år.

Riksdagsledamoten Mauricio Rojas (fp) (i mitten) var en av flera gästtalare på integrations- och demokratinämndens heldagskonferens. Till vänster Edip Tekin (s), till höger Swapna Sharma (s), båda är ersättare i integrations- och demokratinämnden.

Integrations- och demokratinämnden ville belysa integrationsfrågor både ur ett lokalt och ett nationellt perspektiv. Bland talarna fanns socionomen Gun Zacharias och riksdagsledamoten Mauricio Rojas (fp).
– Vad vill vi egentligen med de människor som kommer till Sverige, frågade Gun Zacharias?
Gun har arbetat med flyktingfrågor sedan 40-talet. Hon var engagerad, som flyktingkonsulent på socialstyrelsen, när en stor grupp asiatiska flyktingar från Uganda (jo, ni läste rätt) kom till Sverige i början på 70-talet.
– Hur många har hört talas om dem idag? Hälsan tiger still. Gemensam historia är kittet i de flesta folkgrupper och brist på kunskap om dessa historiska förhållanden kan få förödande konsekvenser, sa Gun Zacharias.

Mauricio Rojas menade att Sverige idag är ett land som inte riktigt förstår sig självt.
– Sverige har varit unikt i världen med en homogen kultur och ett land som sluppit stora blodiga konflikter i historien. Omkring 1930 är det fler människor som invandrar än som utvandrar och invandringen efter 1945 är något nytt och främmande för Sverige. Landet främmandegörs för sina egna barn och man kan inte kalla det rasism eller främlingsfientlighet när svenskar vill försvara det gamla.
– Tröskeln för att få ett arbete är för hög i Sverige och antalet jobb i landet har inte ökat sedan 70-talet trots att folkmängden ökat. Situationen i vissa områden, till exempel Rosengård i Malmö, är extrem. Men vi kan vända utvecklingen, det måste inte sluta med inbördeskrig, menade Mauricio Rojas.

Nödrop från Tureberg
När det gäller lokala integrationsfrågor fick deltagarna bland annat diskutera ett brev som handlade om situationen för barn och ungdomar i Tureberg. Närpolisen har sett en förändring mot en tuffare attityd med mer våldsinslag som breder ut sig bland ungdomarna som grupperar sig och ”letar” efter bråk i hela kommunen. Parallellt finns det grupper av rasistiska ungdomar, framförallt i Häggvik och Edsberg, som också anammat en tuffare attityd. Från skolans sida ser man att många ungdomar känner sig utanför samhället och saknar framtidstro. Bland flickorna är det många som mår dåligt och vissa har börjat skära sig. Sexualiserat våld och trakasserier förekommer. Ombyggnaden av Malmvägen, nedläggningen av Turebergsskolan och andra faktorer bidrar till turbulens och oro. En del ungdomar uppfattar det som att främsta anledningen till att man bygger bort ”gången” i servicehuset är att köra ut dem från deras mötesplats.

Brevskrivarna efterlyser ett nämndövergripande arbete för att barnen och ungdomarna i Tureberg inte ska drabbas alltför hårt av de förändringar som planeras de närmaste åren samt att man skjuter till extra resurser.

Brevet är undertecknat av Turebergs programgrupp bestående av personal från polisen, skolan, Sollentuna församling, fritidsverksamheten och socialtjänsten i Sollentuna samt två personer från Lugna gatan.

Wilhelm von Essen (c), integrations- och demokratinämndens ordförande, tyckte att dagen varit mycket innehållsrik.
– Vår nämnd är främst till för att stödja de andra nämnderna med experthjälp i frågor som rör integration och demokrati. Vi måste göra prioriteringar, ambitionerna är höga men vi har själva inga resurser att sätta in i det operativa arbetet, säger Wilhelm.

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61