journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 35 Nr 7 2000.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Sollentuna Centrum 25 år

sollcent.jpg (8366 bytes) Sollentuna Affärscentrum har hunnit bli 25 år. Den 13 november 1975, kl 10.00 anlände Carl XVI Gustaf till parkeringsdäcket i Centrum, där han blev mottagen av representanter från kommunen och för Sollentuna Fastighetsbolag. Det här var ett av den nyblivne kungens första stora uppdrag, att inviga Sollentuna Centrum.

Affärshuset var packat av sollentunabor, och givetvis mycket dagis-och skolbarn var där med handmålade flaggor. Kungen kom och gick runt och tittade in i butikerna med hjälp av ciceroner som dåvarande KF-chefen Karl-Erik Persson och NK-chefen Erik Söderberg.

Själva invigningen hölls på innetorget under Erik och Ingrid Högbergs gipsfåglar, svävande vita moln och Ikarosfigurer. Sollentuna Fastighets AB:s ordförande Urban Gibson orienterade om bygget och överlämnade det till kommunen. Kommunstyrelsens dåvarande ordförande Carl Erik Nilsson tog emot anläggningen, varpå kungen förrättade själva invigningen.

Två större varuhus
När Sollentuna Centrum öppnade rymmde det två större varuhus- Domus och EPA - och därtill 25 fackhandlare vid sidan av tre allmänna serviceinrättningr, apotek, post och systembolag. Inget av varuhusen finns längre kvar. Däremot Sten Carlssons ICA-butik.

Sten och Berit Karlsson inledde 1961 sin verksamhet i Sollentuna, då de tog över Runes Livs på Bygdevägen 31. Sten flyttade sedan runt sina affärer på olika platser i Sollentuna Centrum fram till inflyttningen. Att hans livsmedelsbutik, som då var den tredje efter Domus och EPA i storlek, skulle konkurrera ut de två varuhusen var väl ingen som då trodde på. Men Sten Karlsson har framsynt sett om "sitt hus" och genom ständiga till- och utbyggnader har verksamheten breddats - nu senast i höst. Framför allt har han blivit Sollentuna Centrum trogen, och är mycket uppskattad för servicevilja och omtanke.

Bland andra butiker som är kvar från den första tiden märks Balders Bröd, Ekströms Foto, Perssons bokhandel, Stragnes Optik - alla av sollentunaborna välkända och uppskattade för sina goda varor och bra service.

Centrumbyggare
Bland aktörerna i Sollentuna Centrum under den första tiden fanns Arne T. Bergqvist, som jobbat med utbyggnaden i två år tillsammans med representanter för arkitekterna Höjer & Ljungqvist . Arne T. var tidigare chef för AB Järvaexploatering och kom i Sollentuna kommuns tjänst när det stod klart att det inte skulle bli någon utbyggnad på Sollentunas del av Järvafältet. Dessförinnan hade han ägnat sina krafter åt att exploatera Vällingby Centrum liksom byggt upp och svarat för Farsta Centrum. Det var naturligt att han utse honom till VD i Sollentuna Fastighets AB, som ägde Sollentuna Centrums affärslokaler fram till att kommunen sålde Centrum i slutet på 80-talet.

"Mr Sollentuna Centrum".
Vid sin sida hade han under många år Erik Dolk, företagareföreningens driftige och vänsälle ordförande, ofta kallad "Mr Sollentuna Centrum". Erik var sollentunabo sedan 1932. När det blev klart att Centrum skulle byggas bestämde han sig för att flytta sin verksamhet, Konditori Monarque på Norrtullsgatan i Stockholm, till Sollentuna. På så sätt tillkom Balders Bröd och Krog. Samtidigt gick sönerna Bo och Jan in i rörelsen, varför Erik kunde ägna mycket tid år företagarföreningen. Det var ett uppskattat arbete som han bedrev under den första tioårsperioden. Med sina buskiga ögonbryn och tinningarnas grå charm, var han ständigt på språng och på offensiven, en idékläckare och motor som Centrum så väl behövde.

Säljtankar
I slutet på 80-talet inledds diskussioner om att sälja Sollentuna Affärscentrum samtidigt som kommunen presenterade en ny översiktsplan för hela Sollentuna Centrum. Den omfattade utbyggnad såväl av bostäder som kontor och ytterligare butiker. I planen ingick också en ny bro över järnvägen vid Bygdevägen, som bättre skulle binda ihop de två delarna på ömse sidor om järnvägen.

Samtidigt pågick utbyggnad av affärsdelen, fortfarande i Sollentuna Fastighetsbolags regi. Balder skapade ett glastäckt utomhusrum, innetorgets ytor utökades, telefon och toaletter blev lättare tillgängliga.

Men kommunen hade bestämt sig för att sälja. Åtta stora bygg- och fastighetsbolag bjöds in för att tävla om att bygga om och till Sollentuna Affärscentrum. Segrade gjorde SIAB-Piren-Beijer Capital med ett förslag kallat Centruminvest, som utgjorde en tvåplanslösning utan takparkering. All parkering förlades i parkeringshus under centrum. På taket skulle byggas bostäder och ytterligare småbutiker med kvarterskänsla. Men innan det hann hända något gick Beijer Capital i konkurs, och i det rådande svåra konjunkturläget i början på 90-talet gick alla stolta planer i stå!

Konsum går, Stinsen kommer
När Konsum (f d Domus) lämnade Sollentuna centrum och 4 200 kvm tomma butiksytor efter sig på hösten 1992, blev oron för hela centrums framtid mycket stor bland affärsägarna och Sollentuna Centrums företagareförening. Men det löste sig. Centrumbolaget SIAB/ Piren investerade cirka 25 miljoner kronor på en ombyggnad och med delvis ett nytt koncept under 1993.Många oroade sig också för att det bara blev en livsmedelsbutik kvar i Centrum. Men Sten Karlsson öppnade en lågprisbutik och konkurrerade med sig sjäv! Flera nya butiker tillkom.

Nästa chock kom redan året därpå när Sollentuna fullmäktige våren 1994 tog beslut om att säga "ja" till Arcona AB att etablera ett regionalt köpcentrum i bilfirman Philipsons gamla lokaler i Häggvik. Stinsen på dryga 29 000 kvm och med 50-tal tänkta butiker och stora parkeringsytor var född!

- Nu måste vi vässa klorna, sa Lars Johansson, VD i Sollentuna Centrums Fastighets AB. Hårdare marknadsföring antyddes, förbättringar genom ombyggnad liksom ökat öppethållande på söndagar. Samtidigt fanns olösta tvister. Sollentuna kommun hade stämt Fastighetsbolaget för att det inte ha fullföljt sina planer enligt avtal. Bolaget kvitterade med att anklaga kommunen för att inte ha tagit fram en fungerande detaljplan. Båda tvisterna låg hos tingsrätten.

20 års jubileum
Under hösten 1995 laddade Sollentuna Centrum om samtidigt som bolaget planerade för sitt 20-års jubileum i slutet på 1995. Det firades i tre dagar med längre öppethållande och 75 års priser på vissa varor. I slutet på året löstes de ömsesidiga tvisterna mellan kommunen och bolaget i godo. Sollentuna Centrums Fastighetsbolag la fram planer för en upprustning av takparkeringen som med åren blivit tämligen skamfilad. Det arbetet utfördes under 1996.

På hösten samma år blev det känt att Piren förvärvat åtta centrumanläggningar från Skanska, de flesta runt om i Stockholm men också några ute i landet. Piren, som nu skulle bli ett renodlat köpcentrumbolag, ägde också ensamt Solna Centrum och tillsammans med SIAB Sollentuna Affärscentrum. Det skulle även i fortsättningen drivas som ett eget fastighetsbolag i Pirenkoncernen. Affärsmixen ändrades samtidigt, och ett av nytillskotten som man länge eftersträvat var en McDonalds, Hennes & Mauritz byggde ut och Verner & Verner var nya i Centrum.

Vision för Centrum
På våren 1998 presenterade kommunen sin vision för Sollentuna Centrum med 700 lägenheter, butiker, kontor och gröna lungor. Den byggde till en del på den översiktsplan som kommunfullmäktige antagit i december 1987. I denna angavs för affärscentrum en god blandning av butiker, verksamheter och bostäder. Något datum för igångsättning angavs inte. Det finns fortfarande inget!

Sollentuna Affärscentrum lever vidare, uppfräschat, ommålat och med flera nya butiker (både restauranger och konfektion) strax före millennieskiftet. Och med ett butikstillskott på de övre våningsplanet. För närvarande pågår en större tillbyggnad för Stens Ica mot järnvägen, med inbyggd lastgård och kontor, som ska vara klar i år. Cirka 30 miljoner kronor har Piren/NCC (NCC hade nu gått in efter köp av SIAB) investerat denna gång.

- Ett centrum blir aldrig färdigt, säger Lars Johansson. Det är ständigt i utveckling. Den nybyggda scenen står nu färdig för att ta emot alla gäster för ett två veckor långt jubileumsprogram. Sollentunaborna hittar nog dit. De har lärt sig vägen under 25 långa år.

Lars G. Lindström

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2000

Utgivning Annonsmanus
Nr 1   tors 24 februari   9 februari
Nr 2   tors 23 mars   8 mars
Nr 3   tors 27 april   12 april
Nr 4   tors 2 juni   17 maj
Nr 5   tors 21 september   6 september
Nr 6   tors 19 oktober   4 oktober
Nr 7   tors 16 november   2 november
Nr 8   tors 14 december   29 november
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna