journalen1.jpg (18794 bytes)Lars G Lindström
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 34 Nr 5 1999.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Lars G Lindström
Chefredaktör
tel 08-57921161

lars.g.lindstrom@sollentuna.se

Förre stadsbyggnadschefen Lage Knape död

Förre stadsbyggnadschefen Lage Knape har avlidit den 10 augusti i en ålder av 89 år.

Lage Knape kom till Sollentuna i ett skede då Sollentuna förvandlades bland annat genom en kraftig utbyggnad. Några år tidigare hade Sollentuna på nyåret 1944 blivit köping, och var redan från starten Sveriges största. För att klara den snabba utbyggnaden från en relativt lugn landskommun till en mera avancerad stadsbygd krävdes mer teknisk personal. I snabb takt anställdes 1947 såväl stadsarkitekt, stadsingenjör, fastighetsingenjör, gatuchef och en ny kanslichef.

Lage tillträdde som stadsarkitekt den 1 januari 1947. Ett omedelbart resultat av köpingbildningen var att ta fram en generalplan. Den presenterades 1948 och var upplagd efter engelskt mönster med sju samhällsdelar i möjligaste mån åtskilda av landskapspartier. Knape var med och lade sista handen vid denna plan. Det skulle bli ett antal till under åren fram till 1974 då han avgick som stadsbyggnadschef.

I hans anställningskontrakt ingick redan från början att han hade skyldighet att projektera offentliga byggnader. Det resulterade bl a i fyra skolor, tre kyrkor, pensionärsbostäder, ålderdomshem och flera smärre bostadsområden. Ett mycket lyckat resultat var Silverdals kapell. Lage ritade också Kummelby kyrka, som nu ska rivas och ersättas med en ny.

- Istället för att vara en belastning blev detta till ett stimulerande inslag i min verksamhet, har Lage sagt i en tidigare intervju.

En annan av Lages stora uppgifter under 60-talet var som Sollentunas representant för utbyggnad av "Norra Järvafältet". Det talades om att bygga en stad av Örebros storlek på fältet, ochett antal utbyggnadsskisser med tre stadsdelar Nysved, Fäboda och Alboda presenterades. Men när man 1972 skulle ta ställning till det slutliga förslaget, förkastades det över en natt. Hela projektet med Sollentunas Järvastad slopades.

"Järvafältsbeslutet" gav sedan upphov till en annan inriktning på kommunens bostadsbyggande med främst småhusområden, men då hade Lage Knape redan slutat sitt arbete i kommunen. Detta och mycket annat under Sollentunas kvartsekellånga utbyggnadsperiod, har Lage Knape skildrat i boken Sollentunas socken blir stadsbygd, ett beställningsverk av byggnadsnämnden i Sollentuna. Boken är en mycket personlig betraktelse kryddad med enskilda små episoder från ett långt arbetsliv. Boken återger också flera av Lage Knapes egenhändiga teckningar, något som han senare under pensionärsåren utvecklade till ett avancerat måleri. Hans modesta och tystlåtna framtoning till trots gav han ofta prov på en fin berättarhumor och en stor mänsklig värme.

I sitt arbete sökte han alltid praktiska lösningar mer än att gömma sig bakom lagar och förordningar.

Text och foto:

Lars G. Lindström

Tillbaka till första sidanTillbaka


UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 1999

Utgivning Annonsmanus
Nr 1 v 7 lör/sön 20/21 februari Tisdag 9 februari
Nr 2 v 11 lör/sön 20/21 mars Tisdag 9 mars
Nr 3 v 16 lör/sön 24/25 april Tisdag 13 april
Nr 4 v 21 lör/sön 29/30 maj Onsdag 12 maj
Nr 5 v 37 lör/sön 18/19 september Tisdag 7 september
Nr 6 v 41 lör/sön 16/17 oktober Tisdag 5 oktober
Nr 7 v 45 lör/sön 13/14 november Tisdag 2 november
Nr 8 v 49 lör/sön 11/12 december Tisdag 30 november
Tidningen delas ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om
i Sollentuna tors-eller fredagen innan utgivning